... VSP DATA a.s. uspořádala v rámci firemního vánočního večírku rekordní pokus, při kterém si 231 zaměstnanců společnosti připilo grogem z porcelánových hrnečků vyrobených speciálně pro tuto příležitost. Vánoční popíjení grogu se uskutečnilo v pátek 16.12.2011 na parkovišti před hotelem Relax v Táboře.
  ... společnost VSP DATA a.s. byla v rámci své dlouhodobé spolupráce s regionálními vzdělávacími institucemi přizvána na pracovní seminář Q-RAM konaného dne 7.12.2011, kde svou účastí přispěla k přípravě návrhu Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání v České republice.
... společnost VSP DATA a.s. se zapojila do projektu Zelená firma s cílem umožnit svým zaměstnancům i zákazníkům odstranit ekologickým způsobem vysloužilé drobné elektrospotřebiče a baterie z domácností a tím posílit environmentální odpovědnost našich pracovníků.
... společnost VSP DATA a.s. i v letošním roce podpořila soutěž Talent roku 2011, kde se zástupce naší společnosti spolupodílel na výběru nejlepších talentů ze základních a středních škol v několika soutěžních oblastech.
  ... začátkem listopadu 2011 byla ve společnosti VSP DATA a.s. potvrzena účinnost a efektivnost zavedeného systému environmentálního řízení dozorovým auditem certifikační org. ČLPR.
... firma VSP DATA získala 2. místo v soutěži Best Business Awards.
  ... společnost VSP DATA a.s. byla prověřena (5.–7.10.2011) nezávislými externími auditory na dodržování Kodexu elektrotechnického průmyslu (EICC) v dodavatelském řetězci HP (Hewlett-Packard), jehož je naše společnost součástí. Audit potvrdil, že integrovaný systém řízení v oblasti sociální odpovědnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví na pracovišti a dodržování etického kodexu ve VSP DATA a.s. je dobře nastaven a umožňuje neustálé zlepšování, dále viz politika společnosti VSP DATA a.s.
... VSP DATA získala 2. místo v soutěži Vodafone „Firma roku 2011 Jihočeského kraje“.
  ... v červenci 2011 byla naše společnost úspěšně re-certifikována celosvětovou asociací TSIA (Techology Services Industry Association), která se zaměřuje nejen na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost našich zákazníků, ale také na rozvoj a péči o naše zaměstnance a region.

[Zpět]

VSP DATA a.s.
IČO: 49241575
DIČ: CZ49241575
Service Park a.s.
IČO: 27233596
DIČ: CZ27233596
DMC Firewall is a Joomla Security extension!