Firma VSP DATA a.s. realizuje projekt Rozvoj VSP DATA a.s.
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004777), který je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců a je spolufinancován Evropskou unií (EU).

 

  … v roce 2018 plánujeme podpořit řadu dobročinných, kulturních a sportovních projektů a aktivit v našem regionu - Podporujeme a pomáháme.
(leden 2018)
… těší nás podporovat dobré nápady - v lednu 2018 jsme obdrželi poděkování od spolku pro založení Muzea kominického řemesla a jeho propagaci.
… všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a pracovníkům společnosti VSP DATA a.s. přejeme vydařený start do nového roku a těšíme se na další spolupráci v roce 2018.
(leden 2018)
Stalo se v roce: 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

[Zpět]

VSP DATA a.s.
IČO: 49241575
DIČ: CZ49241575
Service Park a.s.
IČO: 27233596
DIČ: CZ27233596