VSP DATA mocno wierzy w długotrwałe więzi z naszymi partnerami. Dlatego też inwestuje w wysokiej jakości procesy i urządzenia, ponosząc przy tym krótkoterminowo wyższe koszty inwestycyjne.

Naszym celem jest osiągnięcie jak najwyższej jakości usług dla naszych partnerów, zachowując przy tym elastyczność i utrzymując niskie koszty. Co więcej zwracamy się do naszych partnerów, gdy tylko widzimy pole do poprawy naszych lub wspólnych procesów i usług. Taki sposób postępowania tworzy wartość dodaną dla obu stron i jest oparte na ścisłej wzajemnej współpracy.

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy również nad rozwojem nowych rynków, metod dystrybucji, rozwoju procesów kontroli jakości, itp.

[Powrót]

VSP DATA a.s.
VAT: CZ49241575
Service Park a.s.
VAT: CZ27233596