Spółka została założona w 1993 roku pod nazwą VSP DATA S.A i działa na rynku od 2000 roku. Siedzibą zarządu spółki jest Tabor. Pomieszczenia serwisowe i naprawcze znajdują się w fabryce Service Park w Sezimově Ústí. Pozostałe pomieszczenia magazynowe i robocze znajdują się w Taborze i jego okolicach.

Na początku spółka koncentrowała się jedynie na sprzedaży produktów ICT, serwisie posprzedażowym, rozwoju aplikacji wewnętrznych i systemie ERP. W 1996 roku rozpoczęła naprawę drukarek laserowych, do których dołączyły bardzo szybko drukarki atramentowe, kamery cyfrowe, projektory, systemy nawigacji GPS i inne technologie z grupy ICT.

 

[Powrót]

VSP DATA a.s.
VAT: CZ49241575
Service Park a.s.
VAT: CZ27233596