Projekt Rozvoj VSP DATA a.s. (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004777) je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců a je spolufinancován Evropskou unií (EU).

 

Cíl projektu: 

  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.  

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti VSP DATA a.s. Za dobu realizace projektu dojde k získání, prohloubení a obnovení zejména technických a jiných odborných znalostí a dovedností u více než 200 zaměstnanců (a minimálně 18 pracovníků nad 54 let) společnosti VSP DATA a.s. Tím se zvýší stabilita a konkurenceschopnost společnosti VSP DATA a.s. v dynamicky se rozvíjející oblasti reverzně logistických služeb informačních a komunikačních zařízení. Dotační projekt bude realizován po dobu dvou let (2017 - 2018). 

 

[Zpět]

VSP DATA a.s.
IČO: 49241575
DIČ: CZ49241575
Service Park a.s.
IČO: 27233596
DIČ: CZ27233596